X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
Türkiye (Türkçe) USD 0

Hoşgeldiniz

Lütfen Giriş Yapın

Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaKullanım Sözleşmesi
MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ
1. GİRİŞ
İşbu “Müşteri Sözleşmesi” ve https://www.saglamproxy.com sitesinde yer alan kurallar, Ufuk Çöpoğlu / Barış Çöpoğlu tarafından sunulan hizmetlerin koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan kurallar ve politikalar işbu sözleşmenin ekini oluşturmakta olup, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 
İşbu sözleşme, sizinle, “YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence NO: 1 İÇ KAPI NO: 62 BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL” adresinde yerleşik “SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ” “UFUK ÇÖPOĞLU / BARIŞ ÇÖPOĞLU” (Mersis No: 0738126159100001) arasında yapılmaktadır. Size sağladığımız hizmetleri kullanarak, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme’nin konusu SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ın sahip olduğu Hizmetler’den Site’yi kullanan tüm Müşterilerın ve Üyeler’in kullanım, satın alın ve faydalanım koşullarının belirlenmesidir. Kişiler, Site’ye girişleri ile birlikte bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
Sözleşme, Site’de yer alan Hizmetlerin satın alınması, kullanılması ve sergilenmesi ile, diğer özellikleri kapsar. UFUK ÇÖPOĞLU / BARIŞ ÇÖPOĞLU, İşbu Sözleşme kapsamında Site’de ve Hizmetler’de, kendi yükümlülüklerini yerine getirecek olup, 3. Kişi/kurum’lardan doğan sorunlardan sorumluluk kabul etmemektedir. 
3. TANIMLAR
Bilgi: Verilerin anlam kazanmış şeklini,
Üyelik: SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde, ödeme sayfası bölümünda şifre belirlemek suretiyle oluşturulan hesabı
Misafir Üye: SAĞLAM PROXY Sitesi’ni “Üyelik oluşturmadan” kullanan kişilerdir.
Kayıt: SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ Hizmetlerinden faydalanmak için, Site’ye Müşteri adı ve şifre ile Müşteri olma işlemidir. 
Müşteri: Siteyi üye olup olmaması fark etmeksizin kullanan gerçek/tüzel kişidir.
İletişim: SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nde e-posta, site, WhatsApp ve diğer mecralar üzerinden iletişime geçme eylemidir. 
İnceleme: SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ Site kapsamında, Site’ye yorum bırakma eylemidir.
Üyelik Sayfası: Müşteri’nin Site’de yer alan Hizmetler ve uygulamalardan faydalanabilmesi amacıyla gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Müşteri tarafından belirlenen Müşteri adı ve şifre ile erişilebilen Müşteri’ya özel sayfayı/paneli,
 
Hizmetler: Müşteriler’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş/işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak için SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nce ortaya konulan uygulama ve hizmetleri belirtir.
 
İçerik sağlayıcı: İnternet ortamında Müşterilera sunulmakta olan her türlü veri ve bilgiyi üreten, sağlayan ve değiştiren kişilerdir.
 
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası: Müşteriler’ın Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğler ile Kurum Kararlarına göre kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden (https:……) erişilebilecek olan metindir.
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.
KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
KVKK ve İlgili Mevzuat: KVKK ve KVKK ile ilişkili diğer tebliğ, yönetmelik ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarıdır.
 
Site: SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ın ürünlerinin incelenebileceği, sepete eklenebileceği ve satın alınabileceği https://www.saglamproxy.com ve alt alan adlı URL adresli internet sitelerini,
 
Müşteri: Site’ye SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ın ürün ve hizmetlerinden faydalanmak/satın almak için Müşteri olan Gerçek Üye, Misafir Üye olan kişileri,
 
Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
 
Ziyaretçi: Site’yi Müşteri olmadan kullanan ve Hizmetler’den yararlanan kişiyi ifade etmektedir.
3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Site’yi kullanan Müşteriler, Misafir Müşteri ve Gerçek Müşteri’lerden ibarettir. Bu sözleşme, tüketici hukukuna giren iş ve işlemleri esasen Tüketici Kanunu, tüketici hukukuna girmeyen işler esasen Ticaret Kanunu ve sair kanunlar hükümleri kapsamında uygulanacaktır.
3.2. Müşteriler, Site’yi kullanmadan önce, Site’deki gerekli metinleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu metinler kapsamında Müşteriler, gerekli tüm uyarı ve şartlara dikkat etmekle yükümlüdür. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, bu hükümlere aykırı davranışlardan ve SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin kusuru olmayan işlemlerden doğan zararlardan sorumlu değildir.
3.3. Site’ye Üye olunurken veya Site’ye ödeme yapılırken Üyelik sayfasında sorulan bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekir. Müşteriler, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin Kanunlar önünde doğru olduğunu, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. Müşteri, Site’ye Üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz. Müşterinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat ve yalnızca kendisine aittir. Müşterinin Site’ye kaydolurken kullandığı e- posta adresinin ve belirlediği şifrenin gizliliği ve güvenliği tamamen Müşterinin sorumluluğu kapsamındadır. Müşteri, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu nedenle oluşabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ'ne karşı ileri sürülebilecek tüm talep ve iddialara karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin uğrayacağı her türlü zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5. Müşteri Site’yi kullanırken Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Rekabet Kanunu ve tüm sair mevzuatın hükümlerine kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran Müşteri’ye ait olacaktır.
3.6. Müşteri, Site’yi genel ahlaka aykırı, düzenini bozucu, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde; yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz etmek suretiyle kullanamaz. Ayrıca Müşteri, başkalarının hizmetleri kullanımını önleyici yahut zorlaştırıcı faaliyet (virüs, spam, truva atı vb.) /işlemlerde bulunamaz. Site’nin bütününü ya da herhangi bir bölümünü değiştirme, bozma, tersine mühendislik yapma saikiyle kullanamaz. Site’ye, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe ve Site’nin veri tabanına zarar verici bir teknoloji virüs yayamaz veya kullanamaz. Site’yi herhangi hileli ya da yasadışı amaçla kullanamaz.
3.7. Site’de Müşterilerce yazılan, beyan edilen, kullanılan fikir ve yorumlar, tamamen Müşterilerın kişisel görüşleridir. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ın bu fikir ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ne yöneltilebilecek herhangi bir istekte SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ ilgili talebi fikir ve yorum sahibine iletecek olup tüm zararını fikir ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklıdır.
3.8. İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında sayılan maddelerden bir/birkaçını ihlal eden Müşteri ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak bizzat sorumlu olup, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından hariç tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal sebebiyle, olayın yargıya intikal ettirilmesi halinde, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin Müşteriye karşı Üyelik Sözleşmesine uygun davranmaması nedeniyle tazminat talebinde bulunma ve rücu etme hakkı saklıdır.
3.8.1. Müşteri’ler, Site Hizmetleri kapsamında tüm iş/işlemlerinde SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ne ya da 3. Kişi/kurumlara karşı; haksız yarar, manipüle, haksız rekabet, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama, sebepsiz zenginleşme, kişisel veri ihlali, veri madenciliği, kaba kuvvet saldırısı, Türk Ceza Kanunu’ndaki suçlar da dahil olmak üzere, tüm hukuka ve ahlaka karşı Hizmetleri kullanmayacağını/kullanmadığını, Hizmet’i satın almakla temin etmiş sayılır. Bunlardan doğan zararlardan SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. 
3.9. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin Türk Hukuk Mevzuatlarına aykırı olmayacak şekilde tek taraflı olarak gerekli olduğu takdirde Müşterinin Üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Müşteri, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin bu hakkını kullanması durumunda herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.
3.10. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ logosu ve markası, Site’nin yazılım ve tasarımı, bunlara ilişkin olarak SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından oluşturulan her türlü marka, logo, tasarım, slogan vb tüm içerik SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ne aittir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, işbu içerikler Müşteri tarafından izinsiz iktisap edilemez, kullanılamaz ve değiştirilemez. Müşteri’nin SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin işbu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin, sair talep ve rücu hakkı saklıdır.
3.11. Müşteri, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Site’nin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine, Mevzuattan kaynaklanan haklar ve zorunluluklara yönelik olarak ve yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek amacıyla kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, site kullanımı sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi, Siteye erişilen tarih ve saat gibi bazı bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.
3.12. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması amacıyla mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanındaü, nihai güvenliğin sağlanması amacıyla Müşterinin kendi virüs koruma sistemini tedarik ederek gerekli korunmayı sağlaması yükümlülüğü altındadır. Bu bağlamda Müşteri’nin Site’ye erişmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak oluşturabileceği sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
3.13. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, sitenin içeriğini istediği zaman değiştirme, Müşterilere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.
3.14. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, Üyelik Sözleşmesinin şartlarını hiçbir şekilde ön ihbara/ihtara gerek kalmaksızın, Mevzuatlardan kaynaklanan haklar ve sorumluluklar çerçevesinde her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir ya da yürürlükten kaldırabilir. Değiştirilen, güncellenen veya yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Müşteriler bakımından hüküm ifade eder.
3.15. Taraflar, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve işbu kayıtların taraflar arasında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ve beyan eder. Siteye Müşteri olmasıyla beraber Müşteri, KVKK kapsamında Aydınlatma Metnini, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, Çerez Politikası’nı ve diğer metinleri okumuş, onaylamış sayılır. 
3.16. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, Fraud şüphesi oluşturan bir siparişi Müşteri’ye önceden haber vermeden iptal etme hakkına sahiptir ve işbu iptal sebebiyle Müşteri’nin SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nden herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.
3.17. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, Müşteriler’in verilerini 6698 sayılı KVKK ile uyumlu olarak işler ve korur. Müşteri kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye …. ulaşabilir. 
3.18. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, hizmetleri ve uygulamaları kapsamında kendisinin inisiyatifinde bulunmayan ve engel olamayacağı zararlardan sorumlu değildir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, hiçbir şekilde cezai ve hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. Müşteri’ler, bu durumda hareketi ve zararı gerçekleştiren asıl kişilere karşı cezai şikâyet ve hukuki diğer müdahaleleri yapacaklarını temin, kabul ve beyan ederler. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, bu durumlarda ancak kendisinden beklenebilecek düzeyde önleyici ve gerçekleşmiş olay sonrasında düzeltici fiili müdahaleleri yapar.
3.20. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ Hizmetleri ve uygulamaları kapsamında, Site’den hizmet alanlar, Türk Hukuk mevzuatı kapsamındaki özel sorumluluklarını ve her türlü cezai/hukuki yükümlülüklerini almış sayılmakla birlikte, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ne rücu hakkı yoktur.
3.21. Müşterilik statüsünün kazanımı için, Üyelik sayfasında istenilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurulması ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Aksi takdirde müşterilik statüsü kazanılamayacaktır. Üye olmak isteyen Müşterinin Türk Medeni Kanunu bakımından fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan, kanunda belirtilen yaşı doldurmayan Müşteri veya veli/vasisi, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan şahsen sorumludur.
4. Sözleşmenin Feshi
4.1. İşbu sözleşme Müşterinin Müşteriliğini iptal etmesi yahut SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİnce Müşteriliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır. Taraflardan Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. 
4.2. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa ederler.
4.3. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, Müşterinin Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Müşterinin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
4.4. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, Müşteri’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit eder veya buna ilişkin makul bir şüphe duyarsa Müşterinin Üyeliği’ni askıya alma, sonlandırma yahut dava ve takip haklarına sahip olur.
5. Uyuşmazlık
İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
6.1. Müşterinin, Müşterilik kaydı yapması Müşterinin Üyelik Sözleşmesinde, bu sözleşmede ve KVKK ve Gizlilik Sözleşmesi ile Aydınlatma Metni’nde yer alan bütün maddeleri okuduğu ve işbu maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Müşterinin, Müşteri olması anında akdedilmiş olur ve taraflar açısından yürürlüğe girer.
Ayrıca “alışveriş yapan” Müşteriler, “ön bilgilendirme formu” ve “mesafeli satış sözleşmeleri”ni de kabul etmiş sayılır.
6.2. Bu durumun aksi iddia ve ispat edilemez.
7. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
7.1. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, Müşteri’nin Site’de sunulan Hizmetler’den faydalanabilmek amacıyla Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK’da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem verir. SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, bu kapsamda Müşteri’nin sağlamış olduğu kişisel verileri Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplar, kullanır, aktarır ve diğer şekillerde işleyebilir. Müşteri, kişisel verilerinin kullanılmasıyla ilgili şartlar ve bu konudaki haklarıyla alakalı olarak daha fazla bilgi edinmek amacıyla Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası’nı her zaman inceleyebilir ve burada belirtilen şekilde info@saglamproxy.com e-posta adresine elektronik posta göndererek bilgi edinme, “0850 550 34 60” telefonundan arama, kişisel verilerinin işlenmesini durdurma ve verilerini sildirme hakkına sahiptir. Bu durumda SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin yapacağı fazla masraflar, Müşteri tarafından karşılanır. 
 
7.2. Müşteri tarafından Site’de Müşterilik oluşturmak veya Site’den yararlanma amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilebiilmesi için gerekli uygulamaların yürütülmesi, Müşteri veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanılabilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri hizmetleri ve şikâyet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Müşteri’ye anket, özel reklam, pazarlama, satış, benzer amaçlı her türlü profilleme, elektronik iletişim istatistiksel çalışmalar yapılması için SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ yahut iş ortakları tarafından KVK ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır ve işlenir. Ayrıca, işbu kişisel veriler Müşteri’ye satış, özel avantajların sunulabilmesi, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi koşuluyla Müşteri ile iletişime geçilmesi için SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin çalıştığı kişilerle, amaçla sınırlı olarak paylaşılabilir. 
 
8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin logosu, markası, yazılımı, Site’nin tasarımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından oluşturulan her türlü içeriğin fikri mülkiyet hakkı SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin mülkiyetindedir. Müşteri, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’ın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını işbu şirketin izni ve rızası olmaksızın paylaşamaz, kullanamaz, sergileyemez, dağıtamaz, çoğaltamaz yahut bunlardan doğmuş çalışmalar yapamaz. Müşteri, üçüncü kişilerin yahut SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranırsa, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin ve üçüncü kişinin/kişilerin tüm zararları ile masraflarını tazmin eder.
 
9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ, tamamen kendi takdirine göre, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Site’de yer alan Aydınlatma Metni, KVK ve Gizlilik Politikası, Müşteri Sözleşmesi de dahil her türlü politikayı, hüküm ve koşulu, uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Site’de ilan edilir ve bu tarihte geçerlilik kazanır; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalır hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder. Şüpheye mahal vermemek için, işbu Üyelik Sözleşmesi Müşteri tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
 
10. MÜCBİR SEBEP
Ambargo, ayaklanma, isyan, devlet müdahalesi, savaş, işgal, seferberlik, lokavt, grev, iş eylemleri ve boykotlar da dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, iletişim sorunları, siber saldırı, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları altyapı ve internet arızaları ve bu nedenle ortaya çıkabilecek arızalar; yangın, elektrik kesintisi, fırtına, patlama, sel, göç, deprem, salgın ve diğer bir doğal felaket yahut SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’in kusurundan kaynaklanmayan, kontrolü dışında gerçekleşen ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller yahut geciktirirse, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen yahut geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir ve bu durumda oluşan zararlara 3. bir kişi neden olmuş ise, Müşteri, o kişi/kişilere başvuracağını kabul eder.
 
11. DİĞER HÜKÜMLER
11.1. Delil sözleşmesi: Müşteri, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin veri tabanında, sunucularında tutulan elektronik bilgilerin, e-arşiv kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, elektronik yazışmaların log kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı HMK’nın 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
11.2. Bildirim: Taraflar, Birbirleri “7.1. madde hariç” ile kaydolurken bildirmiş olduğu e- posta adresi vasıtasıyla yahut telefon numarasına SMS göndermek, arama yapmak ve SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin iletişim adresleriyle iletişime geçmek şeklinde kurar. Müşteri, e- posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
11.3. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözleşmenin Site’deki diğer metinlerle birlikte, Taraflar arasında hüküm doğuracak suretle, tamamını oluşturur. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir tahkim heyeti, mahkeme yahut idari makam tarafından tümüyle/kısmen geçersiz olduğu, uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi durumunda; söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilir ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam eder.
11.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri: Müşteri, SAĞLAM PROXY YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin önceden yazılı rızasını almadan işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını ya da yükümlülüklerini tümüyle/ kısmen temlik edemez veya devredemez.
11.5. Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması veya icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez ve söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını veya icra edilmesini engellemez. 
11.6. Bu sözleşme ve Site’deki diğer tüm metin ve sözleşmeler, konularına ve KVKK, TKHK’ya göre birbirinin eki ve parçası konumundadır. Üye, bu sözleşmeyi onaylayarak tüm Sözleşme ve Metinleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.7. İşbu sözleşme, 11 (onbir) maddeden meydana gelip, Müşteri tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Top